Privacy beleid

PRIVACY VERKLARING

 
Boost Schoonheidssalon, gevestigd aan Hoogstraat 68, 4141BD Leerdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Boost Schoonheidssalon
Hoogstraat 68
4141BD Leerdam
T. +31611771207
E. info@boostschoonheidssalon.nl

  1. www.boostschoonheidssalon.nl

S.J. Boonzaaijer is de Functionaris Gegevensbescherming van Boost Schoonheidssalon, zij is te bereiken via info@boostschoonheidssalon.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Boost schoonheidssalon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

– Foto’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Op de website/webshop gebruiken uw gegevens met het doel uw bestelling te verwerken en te versturen.

Boost Schoonheidssalon verwerkt bij behandelingen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@boostschoonheidssalon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Boost Schoonheidssalon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen, smsen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Foto’s op social media ter promotie (indien er toestemming is verkregen voor het plaatsen van de foto’s)

– Boost Schoonheidssalon verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Boost Schoonheidssalon neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.  Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Boost Schoonheidssalon gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Beautyfile, voor klantgegevens/facturen/boekhouding
  • Treatwell,  voor online agenda en reminders per sms
  • Dropbox, Voor het delen van foto’s
  • Facebook, voor foto’s (indien er toestemming is verkregen voor het plaatsen van de foto)
  • Instagram, voor foto’s (indien er toestemming is verkregen voor het plaatsen van de foto)
  • Foto’s en de back-up van Beautyfile worden opgeslagen op een externe harde schijf en als back-up op een NAS server opgeslagen.
  • Woocomerce webshop

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Boost schoonheidssalon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens,            tot 7 jaar  (in verband met de belastingwetgeving)

Personalia,                                                   tot 7 jaar (in verband met de belastingwetgeving)

Adres,                                                           tot 7 jaar (in verband met de belastingwetgeving)

Foto’s,                                                           tot u verzoekt deze te verwijderen of zolang Boost Schoonheidssalon bestaat

Delen van persoonsgegevens met derden:
Boost schoonheidssalon verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Boost schoonheidssalon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Boost schoonheidssalon gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boost schoonheidssalon en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@boostschoonheidssalon.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Boost schoonheidssalon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@boostschoonheidssalon.nl